• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
Tu gali būti nelabai mokytas ar einantis rimtas pareigas, skurdžius ar turtingas, bet visada privalai būti pilietis, gerbiantis savo kraštą, miestą, rajoną, nebūti abejingas ateičiai ir daryti viską, kad toji ateitis būtų šviesesnė. Kas turi būti bendra, kad susikurtų bendruomenė? Idėjos, jungiančios laisvai, kūrybiškai dirbančius žmones, turint vieną tikslą ir viltį, siekiant geresnio gyvenimo. Buvimas kartu, bendromis pastangomis siekimas konkrečios naudos visam savo rajonui, savo miestui skatina mąstyti – ką reikia daryti, kad gyventi Beržės rajone būtų smagu, nes čia daug švelnesnis vėjas, tyresnis oras, draugiškesni kaimynai, linksmesni vaikai,- ir niekur kitur tu nebūsi suprastas taip kaip savo rajone. Tai argi ne verta burtis bendram darbui, stengtis visada atidaryti tas mažas dureles savyje, už kurių slepiame savo nuoširdumą, meilę, savitarpio supratimą, atjautą, bendrumo jausmą. Turim gerai išmokti kartu, pirmiausia - pridėti ir padauginti, o tik po to - padalinti ir atimti.
About
Bendruomenė BERŽA įregistruota 2013 m. balandžio 24 d. Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filiale. Bendruomenė BERŽA yra savarankiška ne pelno siekianti asociacija, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje, vienijanti Tauragės miesto Beržės rajono gyventojus, taip pat kitus asmenis istoriškai ar kitaip susijusius su Beržės rajonu, ir sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

Bendruomenės atstovai

Beržės rajonas – Tauragės miesto dalis, esanti į šiaurės rytus nuo miesto centro, miesto pakraštyje prie kelio Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas. Prateka Beržės upelis. 1692 m. žemėlapyje, kai dar Lietuva priklausė Prūsijos hercogystei, Beržės kvartalas pažymėtas Shundoki (Šundokų) kaimu. 1915 m. sudarinėdami karinį žemėlapį, vokiečiai vietoj Shundoki, greičiausiai per klaidą, gal ne taip nugirdę, užrašė Szudnagi. Tarpukariu lietuviai keitė kaimo pavadinimą į Survilus (tačiau žemėlapyje prie pavadinimo skliausteliuose paliko buvusį pavadinimą Šūdnagiai). Po Antrojo pasaulinio karo kaimas žemėlapyje, kuriame braižytos miško kvartalinės, vėl vadinamas Šūdnagiais. 1989-1991 metais Tauragės miesto mikrorajonams suteikiant pavadinimus, Šūdnagiai įvardijami jau Beržės kvartalu. Beržės upelis – dešinysis Šešuvies intakas, įteka į ją 4,8 km nuo jos žiočių, piečiau Tauragės. Išteka į vakarus nuo Leoniškės kaimo, Mažonų seniūnijoje. Teka pietų, pietvakarių kryptimis per Tauragės pramoninį rajoną. Upę kerta trys geležinkelio Pagėgiai-Radviliškis atšakos, magistralė Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas, 147 Tauragė-Pašventys, miesto teritorijoje daug kartų užtvenkta. Intakai: dešinysis – Papušinė, kairysis – Trumpė. Upėvardis kildinamas nuo augalo pavadinimo – beržas. Bendruomenės BERŽA pavadinimas susijęs su Tauragės miesto Beržės rajonu bei per jį tekančiu Beržės upeliu.

Akimirkos iš bendruomenės gyvenimo

Paskutinės naujienos